Om

Sveriges Brandmäns Kamratförening bildades för att stärka brandmannens yrkesroll och arbetade aktivt med yrkesfrågor gentemot arbetsgivaren. Med åren förändrades uppdraget och de fackliga organisationerna övertog till stor del kamratföreningens roll.

Idag är många lokala Kamratföreningar vilande, men fler väljer att starta lokal verksamhet. Vill du väcka liv i föreningen på din station? Har du idéer pm vad ni vill syssla med – idrott, sociala arrangemang eller yrkesfrågor? Under “Kontakt” hittar du respektive regionordförande som kan hjälpa er igång, det är enklare än ni tror.

Sveriges Brandmäns Kamratförening är partipolitiskt och religiöst obunden och har ingen facklig anknytning.

Sveriges Brandmäns Kamratförening stadgar